top of page

פעילות ענפה דוגמת זו המתקיימת בגרעין מותירה רושם, ואינה נעלמת מתחת לפני השטח. הנה לקט כתבות מהתקשורת המקומית והארצית על פעילות הגרעין:

מה אומרים עלינו?

אירועי פורים: גרעין "יחד"- שופינג מקומי ט"ו אדר ב' תשע"ו

 

גרעין יחד: חינוך לחסד ואחדות בדרכו של אורי אורבך ז"ל- שופינג מקומי ט"ו אדר ב' תשע"ו

 

לחיי הזוגיות- שמשנט ז' אדר ב' תשע"ו

 

הקהילה שלי, בית שמש- שביעי כ"ד אדר א' תשע"ו

 

הצלחה לערב הנשים של המועצה הדתית- שופינג מקומי י"ד שבט תשע"ו


כשילדי הגנים פגשו את דוד המלך- שמשנט כ"ז חשון תשע"ו

 

אוהל של תקוה- שמשנט ה' תשרי תשע"ו

 

הצד המואר של בית שמש- שמשנט ט"ז תמוז תשע"ה

 

"המדינה שכחה אותנו": בצד האפל של בית שמש לא מופתעים מעוד רצח- וואלה י"ח סיון תשע"ה

 

גרעין בית שמש- ערוץ 7 כ"ב שבט תשע"ה

bottom of page