top of page

מהפרויקטים המתקיימים בגרעין:

תנועת "יחד"

הגרעין מפעיל בשכונה תנועת נוער, במטרה לתת סיכוי שווה לילדי השכונה להשתתף בפעילות חברתית משמעותית. התנועה פועלת כתנועת נוער לכל דבר. חניכי התנועה משתתפים בפעילויות קבועות באמצע שבוע, בשבתות, בחגים ובסיורים מיוחדים. כיום קיימים שני סניפים המונים כ40 חניכים. לאחרונה פרסה תנועת "עזרא" את חסותה המנהלתית על הסניף, תוך הותרת ההפעלה וקישור ילדי השכונה לסניפים באחריות הגרעין.

מועדוניות

ברחוב הנרקיס פועלות 2 מועדוניות לילדים בגיל בי"ס יסודי. המועדוניות פתוחות כל יום, שם, מעניקות בנות השירות סיוע בשיעורי הבית, ופעילות חברתית. סביב מעגל השנה מקיימות המועדוניות מסיבות. ובקיץ- קייטנה.מטרת המועדוניות היא מתן סיוע לילדים אשר לא יכולים להיעזר לימודית בהוריהם, בשאיפה לצמצם את הפערים הלימודיים בינם ובין חבריהם ויצירת מסגרת לפעילות חיובית וחינוכית בשעות אחה"צ.

גמ"ח יחד

מתוך השכנות וראיית מצוקות היום-יום הוקם גמ"ח הגרעין בשיתוף עמותת לקט ישראל. אחת לשבוע מגיעה כיתה מאחד מבתי הספר בעיר למיון ואריזת המזון , ועוד באותו ערב מגיעים חברי הגרעין עם שכניהם ומחלקים את החבילות לכ80 בתי אב. לקראת החגים (ראש השנה, סוכות, פורים , פסח) הגמ"ח מחלק חבילות מוגדלות לכ200 משפחות. בנוסף הגרעין עומד בקשר עם המשפחות הנתמכות לסיוע בתחומי רווחה נוספים בהתאם לצורך.

שיעורי תורה

חברי הגרעין מעבירים עשרות שיעורי תורה בבתי הכנסת – קול אליהו,  עטרת שלום ,הדר יעקב, נווה צדק, וזרח השמש, אהבת יוסף, אור נגה בשיתוף פעולה מלא עם הקהילות. חלק מהשיעורים מיועדים לצעירים.

מרכז יחד למשפחה

מרכז 'יחד' למשפחה מקיים פעילות בנושאי הורות, זוגיות וחינוך וערבי נשים לכל נשות העיר. המרכז השיק לאחרונה קו למתן מענה בהלכות טהרת המשפחה, ובקרוב תחל תכנית להדרכת כלות וחתנים מרקע מסורתי.

ניתן לפנות למרכז משפחה לשם קבלת יעוץ, הדרכה או מענה הלכתי דרך האתר. לפרטים נוספים על מרכז המשפחה:

העולם היהודי

"העולם היהודי" הוא שמה של תכנית לרבני גנים הפועל בכ30 גנים ברחבי העיר, ממלכתיים וממ"ד. התוכנית פועלת ע"י חברי הגרעין והורים מתנדבים. התוכנית מעניקה מערכים, אביזרים ודפי קשר. מוזמנים לבקר באתר הפרוייקט: http://www.yachadkids.org . בתכנית מקבילה, מגיעות בנות השרות של הגרעין לגני העיר ופועלות להכרת העולם היהודי וחיבובו,  באמצעות הפעלות ויצירות.

האהל היהודי

אחת לשבוע מגיעים חברי גרעין לגן שכונתי המהוה מוקד משיכה לבני נוער כדי להיפגש איתם. בסיום המפגש יוצאים המתנדבים לסיור בין יתר גני השכונה, ומציעים עזרה בשלל התחומים המעסיקים את הנוער. מטרת התכנית היא הרחקת בני הנוער מהשפעות שליליות הזמינות להם, דוגמת אלימות ואלכוהול, במקביל להעצמתם ומתן כלים בידיהם להפניית כוחותיהם לאפיקים חיוביים.

פרויקט קהילה
בית שמש מתחדשת

גרעין יחד פועל להבאת משפחות וזוגות צעירים לבית שמש, משפחות שיחד עם חייהם האישיים משתדלות להכניס לחייהם מממד של פנייה לכלל צרכי העיר בית שמש, מתוך כך הגרעין  דואג ליצור קהילה יוצרת, פועלת ואידאליסטית. משפחות הגרעין מסייעות זו לזו בהתמודדות במצבי החיים השונים (מילואים ,לידה במשפחה, מעבר דירה וכו'). במסגרת קליטת המשפחות, הגרעין מסייע לחברים חדשים במציאת דירה ותעסוקה ברחבי העיר והסביבה.

bottom of page