top of page

תרומות

גרעין יחד, הגרעין התורני בבית שמש, פועל קרוב ל10 שנים בפעילויות חסד וקירוב לתורה בשכונה.

פעילויות הגרעין מתקיימות במספר מישורים:

בהפצת תורה בשכונות ,שיעורים בבתי הכנסת, פעילות מגוונות לכלל הקהלים והאוכלוסיות, בעשיית חסד -גמ"ח מזון בכל שבוע, ליווי ויעוץ כלכלי למשפחות במצוקה, תמיכה בקשישים.

פעילות עניפה עם ילדים ונוער בפעילויות בגני הילדים, במסגרות חינוך לא-פורמליות, בנוער בסיכון, ועוד.

ניתן לתרום גם בהעברה לחשבון הגרעין:

בנק פאג"י

סניף 179 (רמת בית-שמש)

ח-ן 591955 (או ח-ן 592358, עבור תרומות לגמ"ח)

ע"ש 'קהילת יחד בית-שמש' ע"ר 580495687

bottom of page